Narrow Default Wide
Blue Colour Green Colour Orange Colour Red Colour

A FitoShop.hu honlap bármely oldalának megtekintésével az alábbiakat automatikusan elfogadja a Látogató:

  • A FitoShop.hu honlapon található tartalom a Mepeco Bt. illetve az Ashaninka Pharma Kft. tulajdonát képezi. A tulajdonos fenntart minden, az itt található tartalom bárminemű másolására, terjesztésére vonatkozó jogot.
  • A tulajdonos írásos hozzájárulása nélkül tilos a honlap tartalmának vagy egy részének (szöveg, táblázat, grafika, fotó) feldolgozása és értékesítése.
  • A honlap megtekintése díjmentes, saját használatra egyes részei számítógépre lementhetők, vagy kinyomtathatók, de ez nem jogosít fel újra kiadásra, terjesztésre, kereskedelmi forgalomba hozatalra. A letöltés mértéke nem veszélyeztetheti a weboldal működését, amennyiben ilyen tapasztalható, az adott IP cím felé minden adatforgalom lezárható.
  • A FitoShop.hu oldal minden eleme szerzői jogvédelem alatt áll, a honlapról információkat átvenni, rájuk hivatkozni csakis akkor lehet, ha az eredeti információ nem kerül módosításra, és a honlapra (aloldalra, hírre, táblázatra stb.) egyértelmű hivatkozás jelenik meg névvel, internet linkkel.
  • A tulajdonos igyekszik a pontos, szakmailag helyes tartalom szolgáltatására, de az esetlegesen előforduló hibákból, elírásokból eredő károkért felelősséget nem vállal. A bejelentett hibákat a tulajdonos igyekszik az elvárható legrövidebb időn belül megvizsgálni és szükség esetén javítani.

Felelősség

A FitoShop.hu honlap üzemeltetése során igyekszünk a lehető legpontosabb információkat szolgáltatni, amennyire ez lehetséges. Az információk esetleges félreértéséből, helytelen következtetések levonásából eredő esetleges károkért a tulajdonos nem vállalja a felelősséget.

Adatvédelem

A FitoShop.hu honlap tevékenysége során minden rendelkezésére álló eszközzel védi látogatói és ügyfelei személyiségi jogait, betartja a Polgári Törvénykönyvben és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben rögzített előírásokat. A honlap megtekintéséhez nem szükséges személyes adatok megadása, de egyes szolgáltatások igénybevételéhez szükségesek lehetnek olyan információk is, amelyek személyiségi jogokat érintenek. Ennek oka inkább statisztikai jellegű, míg egyes esetekben a felhasználók egyértelmű azonosítására szolgálnak. A Gyártó a birtokába került személyes adatokat csak és kizárólag a látogató által azok megadásakor ismert célra használja, harmadik személy részére vagy más célra külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább és nem teszi hozzáférhetővé, azokat biztonságos módon tárolja.
Honlapunk felkeresése során a személyi adatok mellett egyéb technikai adatok is rögzítésre kerülnek, amelyek kizárólag a felhasználók informatikai eszközeire vonatkoznak: a bejelentkezők IP címe, böngészőjének típusa, egyes cookie információk, milyen webcímről érkezik. Ezeket a személyesnek tekinthető (de nem személyi-) adatokat kizárólag statisztikai célokra használjuk fel, és tároljuk. További felhasználásuk csak abban az esetben lehetséges, ha az illetékes hatóságok erre külön utasítást adnak, és eljárásukat megfelelően igazolják.
Regisztrált felhasználóink részére körlevél küldését, és abban esetenként hirdetés megjelenítésének lehetőségét fenntartjuk.
Honlapunk használata során olyan, a helyes működést biztosító szabványos elemek (scriptek, cookie-k és kiegészítők /plugin-ok/) kerülhetnek felhasználóink számítógépeire, amelyek felhasználóink internetes eszközeiben (számítógépében, operációs rendszerében és egyéb alkalmazásaiban) semmiféle károsodást nem okoznak, így minden erre vonatkozó megkeresés elhárításra kerül.